Hiển thị 529–552 của 570 kết quả

Trà Buổi Sáng

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 540
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Buổi Sáng

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 541
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 50g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Buổi Sáng

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 546
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 200g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
195,000 VNĐ

Trà Ceylon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 539
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Ceylon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 544
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 50g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Chanh

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 550
Xuất Xứ
Anh Quốc
Quy Cách
12 hộp/Thùng
Trọng Lượng
200g
Chủng Loại
Túi Lọc
Danh mục: ,
195,000 VNĐ

Trà Đào & Tranh Dây

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 548
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 200g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
195,000 VNĐ

Trà Mơ

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 531
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Ngôi Sao

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 505
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 24 hộp/Thùng
Trọng Lượng 60g
Chủng Loại Ngôi Sao
Danh mục: ,
120,000 VNĐ

Trà Nhài

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 537
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Nhài

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 542
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 50g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà No1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 503
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 100g
Chủng Loại Bầu Giục
Danh mục: ,
140,000 VNĐ

Trà No1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 535
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Quế

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 536
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Táo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 549
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 200g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
195,000 VNĐ

Trà Trái Tim

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 504
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 24 hộp/Thùng
Trọng Lượng 60g
Chủng Loại Trái Tim
Danh mục: ,
130,000 VNĐ

Trà Tứ Vị

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 506

 

Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 80g
Chủng Loại Hình Vuông
Danh mục: ,
240,000 VNĐ

Trà Vani

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 532
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Tropical Mango Moscato

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 518
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Cooktail
Nồng Độ
5.50%
Danh mục: ,
380,000 VNĐ

Túi Quà Tết Sức Khỏe 1

Rượu vang Roselle 750ml
Bánh qui Hibiscus 90g
Túi cao cấp

Danh mục:
145,000 VNĐ

Veuve Cliquot Rose

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 452
Xuất Xứ
Champagne – Pháp
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Sparkling wine
Danh mục: ,
2,013,000 VNĐ

Veuve Cliquot Yellow Label

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 450
Xuất Xứ
Champagne – Pháp
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Sparkling wine
Danh mục: ,
1,830,000 VNĐ

Veuve Cliquot Yellow Label

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 450
Xuất Xứ
Champagne – Pháp
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Sparkling wine
Danh mục: ,
1,683,000 VNĐ

Veuve Cliquot Yellow Label

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 451
Xuất Xứ
Champagne – Pháp
Dung Tích
1500ml
Chủng Loại
Sparkling wine
Danh mục: ,
3,839,000 VNĐ