Hiển thị một kết quả duy nhất

8 Negroamaro

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 504
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.0%
Danh mục: ,
1,200,000 VNĐ

ALTEO Amarone

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 514
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
17.50%
Danh mục: ,
3,000,000 VNĐ

Amarone La Bastia

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 509
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
15%
Danh mục: ,
2,500,000 VNĐ

Celebration LXXIV 2012

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 506
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.50%
Danh mục:
1,450,000 VNĐ

Gran Pumo Negroamaro

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 510
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
15%
Danh mục: ,
1,350,000 VNĐ

LUDI DOCG Montepulciano – Sangiovese

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 515
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
15%
Danh mục: ,
1,150,000 VNĐ

Salvano Barolo Millennium d.o.c.g Riserva

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 631
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
 2.250.000 VNĐ

Danh mục: ,
2,250,000 VNĐ

Salvano Langhe Rosso Trabuch Vinorum

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 633
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
 1.000.000 VNĐ

Danh mục: ,
1,000,000 VNĐ

Sessantanni 60 Primitivo di maduria 2012

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 508
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.50%
Danh mục: ,
1,600,000 VNĐ

Sessantanni 60 Primitivo di maduria 2012

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 513
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.50%
Danh mục: ,
1,700,000 VNĐ

Tedeschi Della Valpolicella Amarone

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 638
Xuất Xứ
Italy
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
16%
Giá Bán Thường
 1.850.000 VNĐ

Danh mục: ,
1,850,000 VNĐ