Hiển thị một kết quả duy nhất

Montes Classic Serier Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 525
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.0%
Danh mục: ,
470,000 VNĐ

Montes Classic Serier Chadonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 527
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.0%
Danh mục: ,
470,000 VNĐ

Montes Classic Serier Sauvignon Blanc

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 526
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.50%
Danh mục: ,
470,000 VNĐ

Santa Helena Reserva Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 435
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
330,000 VNĐ

Santa Helena Reserva Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 434
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
330,000 VNĐ

Santa Helena Seleccion Carmenere

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 438
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
484,000 VNĐ

Santa Helena Seleccion Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 439
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Danh mục: ,
484,000 VNĐ

Santa Helena Seleccion Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 436
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
484,000 VNĐ

Santa Helena Seleccion Shiraz

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 437
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
484,000 VNĐ

Santa Helena Siglo De Oro Carmenere Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 432
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
308,000 VNĐ

Santa Helena Siglo De Oro Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 430
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
308,000 VNĐ

Santa Helena Siglo De Oro Carmenere

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 431
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
308,000 VNĐ

Santa Helena Siglo De Oro Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 433
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Danh mục: ,
308,000 VNĐ

Santa Helena Varietal Cabernet Merlot

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 427
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
220,000 VNĐ

Santa Helena Varietal Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 429
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Danh mục: ,
220,000 VNĐ

Santa Helena Varietal Shiraz

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 428
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
220,000 VNĐ

Santa Helena Varietal Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 426
Xuất Xứ
Chile
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
220,000 VNĐ

SYN Classique Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 534
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.0%
Danh mục: ,
370,000 VNĐ

SYN Classique Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 536
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.0%
Danh mục: ,
370,000 VNĐ

SYN Classique Merlot

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 535
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.0%
Danh mục: ,
370,000 VNĐ

SYN Natural Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 537
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
Danh mục: ,
286,000 VNĐ

SYN Natural Sauvignon Blane

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 538
Xuất Xứ
Chile
Quy Cách
750ml x 12 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
Danh mục: ,
286,000 VNĐ

Titan Carmenere 2017

Danh mục: ,
380,000 VNĐ