Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

Alma Mora Pinot Grigio

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 602
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
12.5%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

Las Moras Black label Cabernet

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 603
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Black Label Sauvignon blanc

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 604
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Black Label Syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 605
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.5%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 606
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
229.000 VNĐ

229,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 607
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 2

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 608
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 3

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 609
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

Las Moras gran syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 610
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.5%
Giá Bán Thường
979.000 VNĐ

979,000 VNĐ

Las Moras Intis Chardonnay Chenin

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 611
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
185.000 VNĐ

185,000 VNĐ

Las Moras Intis Merlot Malbec

Thông Tin Sản PhẩmCHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Mã Sản Phẩm
MXV – 612
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
12.5%
Giá Bán Thường
185.000 VNĐ

185,000 VNĐ

Las Moras Reserve Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 613
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Reserve Macbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 614
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Reserve Syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 615
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Sauvignon Blanc

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 616
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
229.000 VNĐ

229,000 VNĐ

Rượu vang Alma Mora Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 601
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
330.000 VNĐ

330,000 VNĐ

Sophenia Synthesis Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 636
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
979.000 VNĐ

979,000 VNĐ

Sophenia Synthesis Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 637
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
979.000 VNĐ

979,000 VNĐ

Sophenia Synthesis The Blend

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 635
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
1.350.000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

Terrazas Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 422
Xuất Xứ
Argentina
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
429,000 VNĐ

Terrazas Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 420
Xuất Xứ
Argentina
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
429,000 VNĐ

Terrazas Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 423
Xuất Xứ
Argentina
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
429,000 VNĐ

Terrazas Reserva Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 424
Xuất Xứ
Argentina
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
594,000 VNĐ

Terrazas Reserva Malbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 425
Xuất Xứ
Argentina
Dung Tích
1500ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
1,364,000 VNĐ