Hiển thị 49–72 của 174 kết quả

Jacob’s Creek Merlot WMS

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 716
Xuất Xứ
Úc
Quy Cách
700ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Có Hộp
400.000 VNĐ

Danh mục: ,
360,000 VNĐ

Jacob’s Creek Reserve Ca Sau

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 717
Xuất Xứ
Úc
Quy Cách
700ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Không Hộp
590.000 VNĐ

Danh mục: ,
625,000 VNĐ

Jacob’s Creek Reserve Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 407
Xuất Xứ
Úc
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
616,000 VNĐ

Jacob’s Creek Reserve Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 408
Xuất Xứ
Úc
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Danh mục: ,
616,000 VNĐ

Jacob’s Creek Reserve Shiraz

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 406
Xuất Xứ
Úc
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
616,000 VNĐ

Jacob’s Creek Shiraz

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 402
Xuất Xứ
Úc
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
341,000 VNĐ

Jacob’s Creek Shiraz Cabernet

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 401
Xuất Xứ
Úc
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Danh mục: ,
341,000 VNĐ

Krug Grande Cuvee

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 453
Xuất Xứ
Champagne – Pháp
Dung Tích
750ml
Chủng Loại
Sparkling wine
Danh mục: ,
5,654,000 VNĐ
225,000 VNĐ

LA DOMA

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phâm
MXV – 587
Xuất Xứ
Spain
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
225,000 VNĐ

LAGRANJA DE GARREJO GOLDEN LA.RI 2005

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
 MXV – 583
Xuất Xứ
Spain
Quy Cách
750ml x 6 chai/Thùng
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.5%
1,980,000 VNĐ

Las Moras Black label Cabernet

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 603
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Black Label Sauvignon blanc

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 604
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Black Label Syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 605
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.5%
Giá Bán Thường
525.000 VNĐ

525,000 VNĐ

Las Moras Cabernet Sauvignon

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 606
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
229.000 VNĐ

229,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 607
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 2

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 608
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

LAS MORAS DADA 3

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 609
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14%
Giá Bán Thường
333.000 VNĐ

333,000 VNĐ

Las Moras gran syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 610
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
14.5%
Giá Bán Thường
979.000 VNĐ

979,000 VNĐ

Las Moras Intis Chardonnay Chenin

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 611
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
185.000 VNĐ

185,000 VNĐ

Las Moras Intis Merlot Malbec

Thông Tin Sản PhẩmCHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Mã Sản Phẩm
MXV – 612
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
12.5%
Giá Bán Thường
185.000 VNĐ

185,000 VNĐ

Las Moras Reserve Chardonnay

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 613
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Reserve Macbec

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 614
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Reserve Syrah

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 615
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Đỏ
Nồng Độ
13.5%
Giá Bán Thường
399.000 VNĐ

399,000 VNĐ

Las Moras Sauvignon Blanc

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXV – 616
Xuất Xứ
Argentina
Quy Cách
750ml
Chủng Loại
Vang Trắng
Nồng Độ
13%
Giá Bán Thường
229.000 VNĐ

229,000 VNĐ