Hiển thị một kết quả duy nhất

Junmai Ginjo Cho-Tokusen- Souhana

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 503
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
1.8L
Khuyên Dùng
Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh
Nồng Độ
15%
Danh mục:
1,305,000 VNĐ

Kasen Jummai Namachozoshu

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 508
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
300ml
Khuyên Dùng
Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh
Nồng Độ
15%
Danh mục:
195,000 VNĐ

Kasen Jummai Namachozoshu

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 509
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
300ml
Khuyên Dùng
2Ly + 1 bình + 1 túi

Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh

Nồng Độ
15%
Danh mục:
650,000 VNĐ

Kasen Tokubetsu Junmai Maboroshino

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 507
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
720ml
Khuyên Dùng
Ướp lạnh hoặc hâm nóng
Nồng Độ
15%-16%
Danh mục:
440,000 VNĐ

Kasen Tokubetsu Junmai Tokyo Waij

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 506
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
720ml
Khuyên Dùng
Ướp lạnh hoặc hâm nóng
Nồng Độ
15%-16%
Danh mục:
690,000 VNĐ

Kasen Tokubetsu Junmai Tokyo Waij

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 5011
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
720ml
Khuyên Dùng
2ly + 1 bình + 1 túi

Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh

Nồng Độ
15%-16%
Danh mục:
1,650,000 VNĐ

Sake Gold Keiju-Kimpaku

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 501
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
1.8L
Khuyên Dùng
Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh
Nồng Độ
15%
Danh mục:
1,125,000 VNĐ

Sake Tamura Shuzojo Kasen Gold Foil Jummai

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 502
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
1.8L
Khuyên Dùng
Uống trực tiếp hoặc ướp lạnh
Nồng Độ
15% – 16%
Danh mục:
1,580,000 VNĐ

Tamura Shuzojo Kasen Seisen Regular

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 505
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
1.8L
Khuyên Dùng
Ướp lạnh hoặc hâm nóng
Nồng Độ
15% – 16%
Danh mục:
680,000 VNĐ

Tamura Shuzojo Kasen Tamura Ginpu

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXS – 504
Xuất Xứ
Japan
Quy Cách
1.8L
Khuyên Dùng
Ứớp lạnh hoặc hâm nóng
Nồng Độ
16%
Danh mục:
1,670,000 VNĐ