Hiển thị một kết quả duy nhất

Ballantine’s 30 yo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4113
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
750 ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
 40%

Danh mục:
6,589,000 VNĐ

CHIVAS 25YO 70CL

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-420
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
4500 ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
 40%
Danh mục: ,
6,900,000 VNĐ

Ciroc Vodka

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4140
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
6000 ml
Chủng Loại
Rượu Vodka
Nồng Độ
 40%

Danh mục:
9,889,000 VNĐ

Hennessy XO

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-403
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
1,5 lit
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ
40%

Danh mục:
9,416,000 VNĐ
18,832,000 VNĐ

Hennessy XO

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-404
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ
40%

Danh mục:
18,832,000 VNĐ

Macallan 12 Yo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4101
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
1750ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
40%

Danh mục:
5,005,000 VNĐ

Macallan 12 Yo ( Có Kệ )

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4102
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
1750ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ

Danh mục:
5,412,000 VNĐ

Macallan 18Yo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4104
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
700 ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
 43%

Danh mục:
6,787,000 VNĐ

Martell chanteloup

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-421
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
700 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
9,966,000 VNĐ

Martell Cordon Bleu

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-418
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
17,072,000 VNĐ

Martell L’or

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-422
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
700 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
76,000,000 VNĐ

Martell VSOP

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-416
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ
40%

Danh mục:
6,358,000 VNĐ
21,010,000 VNĐ

Martell XO

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-420
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
21,010,000 VNĐ

Remy Martin Club

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-434
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
9,295,000 VNĐ

Remy Martin Club

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-436
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
6000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
25,311,000 VNĐ

Remy Martin VSOP

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-425
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ
40%

Danh mục:
6,237,000 VNĐ

Remy Martin XOE

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-440
Xuất Xứ
Pháp
Quy Cách
3000 ml
Chủng Loại
Rượu Cognac
Nồng Độ

Danh mục:
18,832,000 VNĐ

Royal salute (25yo)

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-4121
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
700 ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
 40%

Danh mục:
6,450,000 VNĐ

Singleton 40yo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXR-497
Xuất Xứ
Scotland
Quy Cách
750 ml
Chủng Loại
Rượu Whisky
Nồng Độ
40%

Danh mục:
62,381,000 VNĐ