Hiển thị 73–82 của 82 kết quả

Trà Ngôi Sao

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 505
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 24 hộp/Thùng
Trọng Lượng 60g
Chủng Loại Ngôi Sao
Danh mục: ,
120,000 VNĐ

Trà Nhài

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 537
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Nhài

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 542
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 50g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà No1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 503
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 100g
Chủng Loại Bầu Giục
Danh mục: ,
140,000 VNĐ

Trà No1

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 535
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Quế

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 536
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ

Trà Táo

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 549
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 200g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
195,000 VNĐ

Trà Trái Tim

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 504
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 24 hộp/Thùng
Trọng Lượng 60g
Chủng Loại Trái Tim
Danh mục: ,
130,000 VNĐ

Trà Tứ Vị

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 506

 

Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 12 hộp/Thùng
Trọng Lượng 80g
Chủng Loại Hình Vuông
Danh mục: ,
240,000 VNĐ

Trà Vani

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG:

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm
MXTR – 532
Xuất Xứ Anh Quốc
Quy Cách 6 hộp/Thùng
Trọng Lượng 40g
Chủng Loại Túi Lọc
Danh mục: ,
42,000 VNĐ