Hiển thị 25–48 của 82 kết quả

MXK – 108

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
KẸO THẢO MỘC RICOLA THIẾC
Quy Cách
Hộp Thiếc
Trọng Lượng
100Gr
Xuất Xứ
Thụy Sỹ
Danh mục:
60,000 VNĐ

MXK – 109

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
KẸO PHÁT TÀI BIBICA
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
120Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
25,000 VNĐ

MXK – 110

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
KẸO MICHICO TRÁI TIM
Quy Cách
Hộp Nhựa
Trọng Lượng
200Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
37,000 VNĐ

MXK – 111

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE LINDT LINDOR ASSORTED
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
168Gr
Xuất Xứ
Thụy Sỹ
Danh mục:
210,000 VNĐ

MXK – 112

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE LINDT LINDOR MILK
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
168Gr
Xuất Xứ
Thụy Sỹ
Danh mục:
210,000 VNĐ

MXK – 113

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE LINDT LINDOR ASSORTED
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
200Gr
Xuất Xứ
Đức
Danh mục:
240,000 VNĐ

MXK – 114

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE LINDT LINDOR MILK
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
200Gr
Xuất Xứ
Thụy Sỹ
Danh mục:
240,000 VNĐ

MXK – 116

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE RITTER SPORT COLLECTION
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
400Gr
Xuất Xứ
Đức
Danh mục:
205,000 VNĐ

MXK – 117

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE CAMIOR BERYL’S
Quy Cách
Thanh
Trọng Lượng
50Gr
Xuất Xứ
Malaysia
Danh mục:
210,000 VNĐ

MXK – 118

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE KITKAT 7*17GR
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
119Gr
Xuất Xứ
Malaysia
Danh mục:
42,000 VNĐ

MXK – 119

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE KITKAT 4*35GR
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
140Gr
Xuất Xứ
Malaysia
Danh mục:
60,000 VNĐ

MXK – 120

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE KITKAT 14*17GR
Quy Cách
Hộp Thiếc
Trọng Lượng
238Gr
Xuất Xứ
Malaysia
Danh mục:
80,000 VNĐ

MXK – 121

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE KITKAT TRÀ XANH 10*17GR
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
170Gr
Xuất Xứ
Malaysia
Danh mục:
80,000 VNĐ

MXK – 122

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE HERSHEY’S COOKIES ‘N’ CREAM
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
86Gr
Xuất Xứ
Mỹ
Danh mục:
72,000 VNĐ

MXK – 123

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE SNICKERS
Quy Cách
Thanh
Trọng Lượng
51Gr
Xuất Xứ
China
Danh mục:
18,000 VNĐ

MXK – 124

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE TOFFEES
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
150Gr
Xuất Xứ
Anh
Danh mục:
60,000 VNĐ

MXK – 125

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE TAMRAH 1
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
53Gr
Xuất Xứ
Dubai
Danh mục:
72,000 VNĐ

MXK – 126

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
CHOCOLATE TAMRAH 1
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
100Gr
Xuất Xứ
Dubai
Danh mục:
121,000 VNĐ

MXL – 101

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
TỎI ĐEN CÔ ĐƠN TOBE
Quy Cách
Hũ Thủy Tinh
Trọng Lượng
50Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
98,000 VNĐ

MXL – 102

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
HẠT THẠNH NHÂN DAN-D-PARK
Quy Cách
Hộp Thiêc
Trọng Lượng
170Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
110,000 VNĐ

MXL – 103

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
NHO KHÔ DAN-D-PARK ĐEN
Quy Cách
Hộp Nhựa
Trọng Lượng
454Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
115,000 VNĐ

MXL – 104

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
NHO KHÔ DAN-D-PARK VÀNG
Quy Cách
Hộp Nhựa
Trọng Lượng
454Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
150,000 VNĐ

MXL – 105

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
HẠT ĐIỀU WINUT
Quy Cách
Hộp Giấy
Trọng Lượng
175Gr
Xuất Xứ
Việt Nam
Danh mục:
100,000 VNĐ

MXL – 106

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm
NHO KHÔ NGUYÊN CÀNH ORGRANIC ÚC
Quy Cách
Hộp Nhựa
Trọng Lượng
150Gr
Xuất Xứ
Australia
Danh mục:
92,000 VNĐ